Gradering vårterminen

Dags för gradering för alla grupper. Vi kommer köra gradering på gruppernas ordinarie träningstider lördagen den 20:e maj.

Avgiften för gradering är 250 kr och betalas så snart som möjligt, men senast den 13:e maj. Betalning görs med Swish: 1236158943. Uppge namn på elev som ska gradera.

Alla måste som vanligt ha rena dräkter, svart eller vit t-shirt under dräkten och klippta och rena naglar på graderingen.

Mvh

Sensei