Enshin historia

Enshin Karate är en fullkontaktstil med fokus på att avleda attacker och utnyttja den blinda sidan av motståndaren.
Enshin Karate är en mordern stil med traditionella värderingar och fokus på det som fungerar i fighting.
Enshin karate står för fighting spirit and smiling faces, med andra ord positiv anda och att ge aldrig upp.

Vi är anslutna till Svenska fullkontakts förbundet och genom det är alla som tränar med oss också försäkrade.
Vårt huvudkontor är i Denver Colorado (www.enshin.com) och vår kancho (chef) heter Joko Ninomiya.
Kancho Ninomiya är en erkänd utövare I hela världen och han vann all Japan 1978 0ch grundade vår stil 1980 och bosatte sig i Amerika.

Alla elever blir registrerade i International Karate Organisation “Enshin Karate” och får ett internationellt erkännande.

Knivsta Enshin Karate har som målsättning att lära ut disciplin och respekt för varandra och att applicera karateandan i det vardagliga livet.
Huvudinstruktör och Branch Chief i klubben är sensei Lars Brännström 4:graden.

“Shoot for the moon. Even if you miss, you’ll land among the stars!” (B. Littrell) Svartbälte är närmre än man tror!

Bästa hälsningar och välkommen att börja resan hos oss. Sensei Lars Brännström