Att träna Enshin

Namnet ENSHIN kommer från två japanska ord: ”en” som betyder ”öppen eller oavslutad cirkel” och ”shin” som betyder ”hjärta” eller ”inre.”

Kombinationen av dessa två ord och deras betydelser förkroppsligar de viktigaste aspekterna av Enshin Karate . Den ”inre cirkeln” av Enshin Karate representerar de starka band som håller oss samman. Styrkan i denna gemenskap beror på var och en av oss förmåga att lyssna till våra hjärtan och att relatera till andra genom det.

Cirkeln är kärnan i strategin och rörelsen i Enshin Karate. De oändliga punkterna på en cirkel representerar de obegränsade positionerna vi flyttar till och motarbetar från när vi möter en motståndare. Denna cirkulära rörelse som tar en ur en attacklinje och till en position från vilken han kan motanfalla är grunden för Enshin Karate-teknik.