Gradering

”En ny grad är något man tar genom träning och hög närvaro i dojon, disciplin och respekt” (Sensei Lars Brännström)

För att gradera krävs att du har tränat minst 60% av träningstillfällena under respektive termin.

Man ska även erhålla tre svarta streck på bältet varje termin. Kriterier för att erhålla ett svart streck är att man kan svara rätt på två av tre frågor om tekniker på japanska för den grad man ska gradera till (frågorna ställs av din Sensei/ Senpai).

Under terminens gång ska du anmäla till din Sensei/ Senpai att du har avsikt att gradera – datum kommer att tillkännages varje termin.

Terminsavgift och graderingsavgift ska vara betald. Graderingsavgiften är 250:- 

Gradering vårtermin 2024 hålls 2024-06-01 på ordinarie tider för Airbender och Samuraj.